ủy ban nhân dân thành phố hà nội
hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tp hà nội
hanoi small and medium enterprises association
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ với tôi qua
Hỗ trợ 1
  • Email
  • Vị trí
Liên hệ với tôi qua
Phan Mai Anh
  • Email
  • Vị trí

QUYẾT ĐỊNH V/v: Ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội

Cập nhật: 07/02/2017
Lượt xem: 1972

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ Tướng Chính phue về ban hành quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước;
Căn cứ quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm trong bộ máy chính quyền địa phương;
Căn cứ văn bản số 496-TB/TU ngày 14/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Thông báo kết luận về quy tắc ứng xử nơi công cộng và quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn TP Hà Nội;
Xét đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 34/TTr-SVHTT ngày 25/01/2017.

QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Thủ tướng các Sở, Ban, ngành, đơn vị, quận, thị xã và các bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức ChungCác bài viết khác:
đăng ký hội viên
Hiệp hội DN nhỏ và vừa TP Hà Nội
Đăng ký hội viên
Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin
Đăng ký
đăng ký thành công
Bạn vừa đăng ký hội viên thành công! Tài khoản của bạn đã được gửi tới ban quản trị xét duyệt.
tệp tin đính kèm
New Text Document.zip
Ban quản trị xem xét và gửi email kích hoạt tài khoản vào địa chỉ email bạn đã đăng ký.
Xin cám ơn!
Bản đồ đường đi
Thông tin liên hệ
  • hiệp hội dOanh nghiệp nhỏ và vừa tp hà nội
  • Địa chỉ: Tầng 2 - Tầng 3, số 119 Lê Duẩn, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  • Tel: 024 3942 5429 - Fax: 024 3942 5640.
  • Email: vp@hanoisme.vn - Website: www.hanoisme.vn
  • Người chịu trách nhiệm nội dung: 
  • Ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký
LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI
Bản quyền thuộc về Hanoisme.vn. Thiết kế websiteSEO - Tất Thành. Phiên bản di động
Thống kê truy cập:
Đang online: 3
- Tổng truy cập: 1.522.978