ủy ban nhân dân thành phố hà nội
hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tp hà nội
hanoi small and medium enterprises association
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ với tôi qua
Hỗ trợ 1
  • Email
  • Vị trí
Liên hệ với tôi qua
Phan Mai Anh
  • Email
  • Vị trí

QUYẾT ĐỊNH V/v: Ban hành quy chế khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn TP Hà Nội

Cập nhật: 07/02/2017
Lượt xem: 1685
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn  cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;
Căn cứ luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/06/2015;
Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2005 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng năm 2013;
Căn cứ nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng và luật sử đổi, bổ sung một số diều của Luật thi đua, khen thưởng;
Căn cứ nghị định số 39/2012/NĐ_CP ngày 27/4/2012 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính Phủ;
Căn cứ nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luất thi đua, khen thưởng năm 2013;
Căn cứ quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp.
Xét đề nghị của Giám đốc sở Nội vụ tại tờ trình số 2997/TTr-SNV ngày 09/12/2016.


QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn TP Hà Nội.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Bãi bỏ quyết định số 105/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP ngày 27/9/2007 về việc ban hành Quy chế xét tặng Cúp Thăng Long.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân TP; Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ tướng các Sở, Ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, đơn vị trực thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

T.M ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Chung


Các bài viết khác:
đăng ký hội viên
Hiệp hội DN nhỏ và vừa TP Hà Nội
Đăng ký hội viên
Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin
Đăng ký
đăng ký thành công
Bạn vừa đăng ký hội viên thành công! Tài khoản của bạn đã được gửi tới ban quản trị xét duyệt.
tệp tin đính kèm
New Text Document.zip
Ban quản trị xem xét và gửi email kích hoạt tài khoản vào địa chỉ email bạn đã đăng ký.
Xin cám ơn!
Bản đồ đường đi
Thông tin liên hệ
  • hiệp hội dOanh nghiệp nhỏ và vừa tp hà nội
  • Địa chỉ: Tầng 2 - Tầng 3, số 119 Lê Duẩn, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  • Tel: 024 3942 5429 - Fax: 024 3942 5640.
  • Email: vp@hanoisme.vn - Website: www.hanoisme.vn
  • Người chịu trách nhiệm nội dung: 
  • Ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký
LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI
Bản quyền thuộc về Hanoisme.vn. Thiết kế websiteSEO - Tất Thành. Phiên bản di động
Thống kê truy cập:
Đang online: 11
- Tổng truy cập: 1.522.963