ủy ban nhân dân thành phố hà nội
hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tp hà nội
hanoi small and medium enterprises association
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ với tôi qua
Hỗ trợ 1
  • Email
  • Vị trí
Liên hệ với tôi qua
Phan Mai Anh
  • Email
  • Vị trí

Tổng hợp văn bản thuế

Cập nhật: 23/04/2016
Lượt xem: 3155
Kính gửi: Quý Hội viên Hiệp hội. 
 
Văn phòng Hiệp Hội gửi các Anh, Chị file Tổng hợp văn bản mới về thuế từ ngày 25/01/2014 đến ngày 07/02/2014.Trong đó tiêu biểu có:
 
I.       Công văn
 
1.     CV số 156/TCT-CS: mặt hàng bàn là bàn thí nghiệm chuyên dụng chịu hóa chất đặc biệt là sản phẩm có nhiều mục đích sử dụng, nhiều đối tượng sử dụng nên chưa đủ căn cứ để xác định là thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% mà áp dụng thuế suất 10%.
2.   CV số 157/TCT-CS: Trường hợp Công ty nếu thuộc diện đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu cửa hoạt động dệt, may thì thuộc diện phải xử lý theo Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 và công văn số 2348/BTC-TCT ngày 03/3/2009:
(1) Phương án 1: Được tiếp tục hưởng ưu đãi thuế TNDN tương ứng với các điêu kiện DN đáp ứng (ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ XK, do sử dụng nguyên liệu trong nước) cho thơi gian ưu đãi còn lại theo quy đinh tại các văn bản pháp luật trước đây về thuế TNDN tại thời điểm được cấp Giấy phép thành lập.
(2) Phương án 2: Được tiếp tục hưởng ưu đãi thuế TNDN tương ứng với các điều kiện DN đáp ứng (ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ XK, do sử dụng nguyên liệu trong nước) cho thời gian ưu đãi còn lại theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trước đây về thuế TNDN tại thời điểm điều chỉnh do cam kết WTO (ngày 11/1/2007) .
3.   CV số 219/TCT-CS: về viết tắt trong một số trường hợp, dẫn chiếu đến công văn số 4291/TCT-CS ngày 10/12/2013, cụ thể:
Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: "Phường" thành "P"; "Quận" thành "Q", "Thành phố" thành "TP", "Việt Nam" thành "VN" hoặc "Cổ phần" là "CP", "Trách nhiệm Hữu hạn" thành "TNHH", "khu công nghiệp" thành "KCN", "sản xuất" thành "SX", "Chi nhánh" thành "CN"… nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ DN và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của DN thì vẫn được xem là hợp pháp, được sử dụng để kê khai, khấu trừ thuế.
4.   CV số 231/TCT-TNCN: thuế TNCN đối với hộ KD:
Từ 1/7/2013, cá nhân có thu nhập từ cho thuê tài sản được lựa chọn một trong hai hình thức khai thuế theo quý hoặc khai thuế theo từng lần phát sinh không phân biệt hợp đồng đã ký từ trước 1/7/2013, không phân biệt kỳ thanh toán trên hợp đồng."
Hộ cho thuê nhà được xác định là hộ nộp thuế theo kê khai, không phải hộ nộp thuế khoán. Việc lập bộ để thu theo hình thức khoán đối với hộ cho thuê nhà chỉ áp dụng đối với trường hợp không có hợp đồng, không xác định được doanh thu.
Trường hợp hộ cho thuê nhà không có hợp đồng dẫn đến việc cơ quan thuế phải ấn định thì nộp thuế theo phương pháp khoán như các hộ kinh doanh khác, nếu có phát sinh nhu cầu sử dụng hóa đơn bán lẻ theo từng số thì nộp thuế theo từng lần phát sinh hóa đơn.
5.   CV số 232/TCT-TNCN về thuế TNCN đối với hộ kinh doanh nộp thuế khoán:
Đối với hộ KD nộp thuế theo phương pháp khoán có sử dụng hóa đơn do CQ thuế bán lẻ theo từng số từ 01/7/2013 phải khai thuế GTGT, thuế TNCN theo từng lần phát sinh trên hóa đơn và nộp thuế GTGT, thuế TNCN trước khi nhận hóa đơn
Từ 1/7/2013, cá nhân có thu nhập từ cho thuê tài sản được lựa chọn một trong hai hình thức khai thuế theo quý hoặc khai thuế theo từng lần phát sinh không phân biệt hợp đồng đã ký từ trước 1/7/2013, không phân biệt kỳ thanh toán trên hợp đồng.
6.   CV 235/TCT-CS về chứng từ thay thế chứng từ thanh toán qua ngân hàng:
Tờ khai nhập khẩu Bộ an ninh nội địa Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ" không có con dấu của cơ quan hải quan sở tại không đủ tính pháp lý và không thuộc những chứng từ có thể thay thế cho chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo quy định, vì vậy, chưa đủ điều kiện để khấu trừ hoàn thuế.
7.   CV số 238/TCT-CS: đầu tư tài chính dài hạn và vấn đề trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
Trường hợp Công ty đầu tư 100% vốn để thành lập công ty con thì Công ty này đã thực hiện đầu tư tài chính dài hạn, khoản đầu tư này của Công ty thuộc đối tượng được trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn theo hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính;
8.   239/TCT-CS V/v thanh toán qua ngân hàng.
Trường hợp Công ty thanh toán các hóa đơn GTGT của chi phí tiếp khách từ hai mươi triệu đồng trở lên bằng thẻ Visa/master mang tên chủ thẻ là tên Công ty thì được chấp nhận là đủ điều kiện thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế GTGT.
9.   CV số 253/TCT-CS về Chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Trường hợp người nộp thuế có nhiều thửa đất ở tại các quận, huyện và không có thửa đất nào vượt hạn mức nhưng tổng diện tích các thửa đất chịu thuế vượt hạn mức đất ở tại một trong các thửa đất có QSD đất. Trường hợp người nộp thuế lựa chọn kê khai tại nơi có QSD đất mà tổng diện tích các thửa đất không lớn hơn hạn mức đất ở nơi có quyền sử dụng đất thì không phải thực hiện kê khai tổng hợp.
-       Các trường hợp khai quyết toán thuế TNCN trong các trường hợp Tổ chức trả thu nhập chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sảnCá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ kinh doanhCá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán
-       Điều kiện “có nhà thuê để ở tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên” để xác định cá nhân cư trú có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/7/2013
-       Ủy quyền Quyết toán Thuế TNCN;
-       Các Trường hợp ủy quyền quyết toán thuế;
-       Trường hợp không ủy quyền quyết toán thuế
-       Tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân;
-       Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
-       Thu nhập chịu thuế và các khoản giảm trừ cho Giai đoạn từ tháng 01/2013 đến hết tháng 6/2013 và Giai đoạn từ tháng 7/2013 đến hết tháng 12/2013
-       Thu nhập tính thuế;
-       Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế
-       Các ứng dụng thuộc phạm vi nâng cấp CNTT: Hỗ trợ kê khai (HTKK), Khai thuế qua mạng (iHTKK), hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTT TNCN), Quản lý thuế TNCN (QLT-TNCN):
+ Ngày 22/01/2014: Triển khai các phiên bản nâng cấp các ứng dụng: Hỗ trợ kê khai (HTKK), hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTT TNCN). Riêng ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) dự kiến nâng cấp từ ngày 06/02/2014.
+ Ngày 16/02/2014: Triển khai phiên bản nâng cấp ứng dụng Quản lý thuế TNCN (QLT-TNCN)
II.    Quyết định:
Quyết định số : 08/2014/QĐ-TTg: Miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với vàng nguyên liệu xuất khẩu, nhập khẩu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
III.Thông tư:        
Thông tư số 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn:
-       Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm quy định tại TT này là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức. Mức phạt tiền đối với cá nhân bằng ½ (một phần hai) mức phạt tiền đối với tổ chức. Đối với người nộp thuế là hộ gia đình thì áp dụng mức phạt tiền như đối với cá nhân;
-       Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn bao gồm:
a) Phạt cảnh cáo, áp dụng đối với hành vi vi phạm về hóa đơn không gây
hậu quả nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ.
b) Phạt tiền, mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức thực hiện hành vi vi phạm về hóa đơn là 50 triệu đồng.
-       Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn đối với cá nhân do cơ quan tiến hành tố tụng chuyển đến thì thời hiệu được áp dụng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5. Thời hiệu xử phạt.
-       Quy định cụ thể về các biện pháp khắc phục hậu quả
-       Giải thích rõ khái niệm “lỗi khách quan của phần mềm tự in hóa đơn” tại khoản 3 điều 33 Nghị định 109/2013/NĐ-CP: Lỗi khách quan của phần mềm tự in được xác định do lỗi tự thân của phần mềm tự in hóa đơn (như do virus…), không có sự can thiệp của con người. Trường hợp xác định hóa đơn tự in in ra là hóa đơn giả do lỗi khách quan của phần mềm tự in thì đơn vị cung cấp phần mềm tự in hóa đơn bị xử phạt cảnh cáo. Các bên (đơn vị cung cấp phần mềm tự in hóa đơn và đơn vị sử dụng phần mềm tự in hóa đơn) phải dừng việc khởi tạo hóa đơn, kịp thời điều chỉnh, sửa chữa phần mềm tự in hóa đơn.
-       Xử phạt trường hợp ký hợp đồng in bằng văn bản nhưng hợp đồng không đầy đủ nội dung: Trường hợp đặt in hóa đơn đã ký hợp đồng in bằng văn bản nhưng hợp đồng in không đầy đủ nội dung hoặc tổ chức nhận in hóa đơn tự in hóa đơn đặt in đã ký quyết định tự in hóa đơn nhưng quyết định tự in hóa đơn không đầy đủ nội dung theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì:
b.1) Phạt cảnh cáo đối với trường hợp bên đặt in và bên nhận đặt in hóa đơn đã ký phụ lục hợp đồng bổ sung các nội dung còn thiếu, tổ chức nhận in hóa đơn tự in hóa đơn đặt in ký quyết định bổ sung các nội dung còn thiếu trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra.
b.2) Phạt tiền ở mức tối thiểu của khung tiền phạt là 2.000.000 đồng đối với trường hợp bên đặt in và bên nhận đặt in hóa đơn không ký phụ lục hợp đồng bổ sung các nội dung còn thiếu, tổ chức nhận in hóa đơn không ký quyết định bổ sung các nội dung còn thiếu. Đồng thời bên đặt in và bên nhận đặt in hóa đơn phải bổ sung các nội dung còn thiếu của hợp đồng.
Trân trọng.
Nguồn từ Hội Tư vấn Thuế Việt Nam.
Vietnam Tax Consultants' Association (VTCA)
Add   :123 Lo Duc, Hai Ba Trung, Ha Noi
Tel    : (+84 4).3972.6442
Fax   : (+84 4).3971.2201
Web : 
www.vtca.vn

Các bài viết khác:
đăng ký hội viên
Hiệp hội DN nhỏ và vừa TP Hà Nội
Đăng ký hội viên
Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin
Đăng ký
đăng ký thành công
Bạn vừa đăng ký hội viên thành công! Tài khoản của bạn đã được gửi tới ban quản trị xét duyệt.
tệp tin đính kèm
New Text Document.zip
Ban quản trị xem xét và gửi email kích hoạt tài khoản vào địa chỉ email bạn đã đăng ký.
Xin cám ơn!
Bản đồ đường đi
Thông tin liên hệ
  • hiệp hội dOanh nghiệp nhỏ và vừa tp hà nội
  • Địa chỉ: Tầng 2 - Tầng 3, số 119 Lê Duẩn, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  • Tel: 024 3942 5429 - Fax: 024 3942 5640.
  • Email: vp@hanoisme.vn - Website: www.hanoisme.vn
  • Người chịu trách nhiệm nội dung: 
  • Ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký
LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI
Bản quyền thuộc về Hanoisme.vn. Thiết kế websiteSEO - Tất Thành. Phiên bản di động
Thống kê truy cập:
Đang online: 9
- Tổng truy cập: 1.703.647